Tất Cả Các Khóa Học Trực tuyến

Có tất cả 4 khóa học


Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

Trong cuộc sống đôi khi có những xung đột xảy ra. Đó có thể là xung đột của bản thân chúng ta với người khác hay xung đột giữa 2 người và chúng ta là người ở giữa giúp họ giải quyết tình trạng căng thẳng.


01-02-2018 31-08-2018
8

Hạn đăng ký: 31-01-2018

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Quỹ tiết kiệm ...

Kỹ năng quản lý con người hiệu quả

Và KPI hiệu quả nhất là vừa dựa vào cảm tính, vừa kết hợp với các phương pháp và tư duy khoa học. Khóa học sẽ cung cấp cho bạn những tư.............................................


06-11-2017 31-12-2018
9

Hạn đăng ký: 06-11-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Quỹ tiết kiệm ...

Kỹ năng dẫn giảng cho Giảng viên

Bài giảng Kỹ năng dẫn giảng sau đây sẽ giúp cho các bạn biết được những thao tác và quy trình cần có đối với một buổi dẫn giảng. Đồng thời bài giảng cũng đưa ra triết lý cho việc dẫn giảng đó là "đừng bao giờ đổ nước nếu chưa mở nắp chai". ...


27-06-2017 31-08-2018
7

Hạn đăng ký: 27-06-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Quỹ tiết kiệm ...

Kỹ năng quản lý xung đột

Trong cuộc sống đôi khi có những xung đột xảy ra. Đó có thể là xung đột của bản thân chúng ta với người khác hay xung đột giữa 2 người và chúng ta là người ở giữa giúp họ giải quyết tình trạng căng thẳng.


27-06-2017 31-07-2018
3

Hạn đăng ký: 27-06-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Quỹ tiết kiệm ...