Tất Cả Các Khóa Học Trực tuyến

Có tất cả 8 khóa học


DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 1


01-01-2019 31-01-2019
1

Hạn đăng ký: 01-01-2018

Đối tượng học viên: Chuyên viên, Chuyên viên

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 1


22-08-2017 31-08-2017
4

Hạn đăng ký: 22-08-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Quỹ tiết kiệm ...

Kỹ năng quản lý xung đột

Kỹ năng quản lý xung đột


12-08-2017 16-08-2017
1

Hạn đăng ký: 11-08-2017

Đối tượng học viên: Chuyên viên, Chuyên viên

Kỹ năng tạo động lực


12-08-2017 31-08-2017
1

Hạn đăng ký: 11-08-2017

Đối tượng học viên: Chuyên viên, Chuyên viên

Kỹ năng xây dựng mục tiêu kinh doanh

Chúng ta đều có những mục tiêu trong kinh doanh. Đó có thể là những mục tiêu ngắn hạn hoặc là những mục tiêu dài hạn. Chính những mục tiêu này đã giúp chúng ta có được những thành công trong công việc và cuộc sống. Vậy, đã bao giờ bạn ngồi ...


05-08-2017 30-08-2017
9

Hạn đăng ký: 05-08-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Quỹ tiết kiệm ...

Kiến thức về FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act)

FATCA là từ viết tắt của Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ - The Foreign Account Tax Compliance Act - được Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 30/06/2014.


13-07-2017 03-08-2017
3

Hạn đăng ký: 13-07-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Quỹ tiết kiệm ...

Kỹ năng quản lý con người hiệu quả

Làm thế nào để quản lý và làm việc hiệu quả với mọi nhân viên, kể cả những nhân viên cá biệt nhất? Làm thế nào để biến những nhân viên “khó chịu” trở thành “chịu khó”? Làm thế nào để các lãnh đạo cấp trung có thể tự tin thay “Sếp lớn” phát ...


27-06-2017 31-08-2017
4

Hạn đăng ký: 27-06-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Quỹ tiết kiệm ...

Kỹ năng quản lý con người hiệu quả

Và phương thức quản lý con người hiệu quả nhất là vừa dựa vào cảm tính, vừa kết hợp với các phương pháp và tư duy khoa học. Khóa học sẽ cung cấp cho bạn những tư duy mới nhất về quản lý con người, những phương pháp cần thiết để đánh giá, đ...


30-05-2017 31-12-2017
11

Hạn đăng ký: 30-05-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Quỹ tiết kiệm ...