Tất Cả Các Khóa Học Trực tuyến

Có tất cả 4 khóa học


Kỹ năng lập KPI

Kỹ năng lập KPI


26-02-2018 30-06-2018
1

Hạn đăng ký: 31-01-2018

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Quỹ tiết kiệm ...

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 1

Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp


01-02-2018 08-03-2018
4

Hạn đăng ký: 31-01-2018

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Quỹ tiết kiệm ...