Tất Cả Các Khóa Học Trực tuyến

Có tất cả 4 khóa học


Kỹ năng giao tiếp


25-09-2018 31-12-2018
8

Hạn đăng ký: 25-09-2018

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Quỹ tiết kiệm ...

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 1


06-09-2018 31-12-2018
0

Hạn đăng ký: 06-09-2018

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Quỹ tiết kiệm ...

Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

Trong cuộc sống đôi khi có những xung đột xảy ra. Đó có thể là xung đột của bản thân chúng ta với người khác hay xung đột giữa 2 người và chúng ta là người ở giữa giúp họ giải quyết tình trạng căng thẳng.


01-02-2018 31-12-2018
8

Hạn đăng ký: 31-01-2018

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Quỹ tiết kiệm ...

Kỹ năng quản lý con người hiệu quả

Và KPI hiệu quả nhất là vừa dựa vào cảm tính, vừa kết hợp với các phương pháp và tư duy khoa học. Khóa học sẽ cung cấp cho bạn những tư.............................................


06-11-2017 31-12-2018
9

Hạn đăng ký: 06-11-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Quỹ tiết kiệm ...