Tất Cả Các Khóa Học Tập trung

Có tất cả 4 khóa học


Đối tượng bắt buộc:

Đối tượng chiêu sinh:

Ngày bắt đầu: 07-07-2017
Ngày kết thúc: 08-07-2017
Quy mô lớp học: 11 học viên
Địa điểm tổ chức: , ,
Thời hạn đăng ký: 23:59 30-06-2017
Nội dung:


Đối tượng bắt buộc:

Đối tượng chiêu sinh:

Ngày bắt đầu: 30-06-2017
Ngày kết thúc: 30-07-2017
Quy mô lớp học: 12 học viên
Địa điểm tổ chức: , ,
Thời hạn đăng ký: 23:59 20-06-2017
Nội dung:


Đối tượng bắt buộc: Nhân viên Nhân sự, Nhân viên, Chánh thủ quỹ

Đối tượng chiêu sinh: Nhân viên, Chuyên viên, Chức danh khác

Ngày bắt đầu: 05-05-2017
Ngày kết thúc: 05-06-2017
Quy mô lớp học: 20 học viên
Địa điểm tổ chức: 02 Bạch Đằng, Tân Bình, TP HCM
Thời hạn đăng ký: 23:59 01-05-2017
Nội dung:


Đối tượng bắt buộc: Phó Giám đốc Chi nhánh, Chuyên viên

Đối tượng chiêu sinh: Nhân viên Đầu tư, Giao dịch viên

Ngày bắt đầu: 08-03-2017
Ngày kết thúc: 01-07-2017
Quy mô lớp học: 35 học viên
Địa điểm tổ chức: Phòng máy - Trung tâm Đào tạo, Quận 3, TP HCM
Thời hạn đăng ký: 23:59 14-02-2017
Nội dung: