Tin tức

(04-10-2016)

Hình thức học ảo thông qua một máy vi tính nối mạng với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần...

(15-09-2016)

Nhằm trang bị đầy đủ cho nhân viên mới kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng từ cơ bản đến sơ cấp, đảm bảo nhân viên mới có năng...

(28-06-2016)

Trong hoạt động tài chính, công tác phòng, chống rửa tiền với công nghệ hiện đại, theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế đang được xem là...

Nội dung này hiện đang được cập nhật. Vui lòng trở lại sau

Đối tượng bắt buộc: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...

Đối tượng chiêu sinh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày bắt đầu: 01-11-2017
Ngày kết thúc: 03-11-2017
Quy mô lớp học: 30 học viên
Địa điểm tổ chức: , ,
Thời hạn đăng ký: 23:59 31-10-2017
Nội dung:

Rủi ro hoạt động, còn được gọi là rủi ro tác nghiệp hay rủi ro vậ...


Đối tượng bắt buộc: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...

Đối tượng chiêu sinh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày bắt đầu: 01-11-2017
Ngày kết thúc: 03-11-2017
Quy mô lớp học: 30 học viên
Địa điểm tổ chức: , ,
Thời hạn đăng ký: 23:59 31-10-2017
Nội dung:

Rủi ro hoạt động, còn được gọi là rủi ro tác nghiệp hay rủi ro vậ...


Đối tượng bắt buộc: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...

Đối tượng chiêu sinh: Giám đốc Khối Hỗ trợ

Ngày bắt đầu: 01-11-2017
Ngày kết thúc: 03-11-2017
Quy mô lớp học: 30 học viên
Địa điểm tổ chức: , ,
Thời hạn đăng ký: 23:59 31-10-2017
Nội dung:

Đạo luật FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) được thông qu...


Đối tượng bắt buộc: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...

Đối tượng chiêu sinh: Chuyên viên Core Banking

Ngày bắt đầu: 01-11-2017
Ngày kết thúc: 03-11-2017
Quy mô lớp học: 30 học viên
Địa điểm tổ chức: , ,
Thời hạn đăng ký: 23:59 31-10-2017
Nội dung:

Trong tài chính, định giá là quá trình ước tính giá trị mà một cá...


Kỹ năng quản lý con người hiệu quả

Và phương thức quản lý con người hiệu quả nhất là vừa dựa vào cảm tính, vừa kết hợp với các phương pháp và tư duy khoa học. Khóa học...


04-10-2017 31-10-2017
1

Hạn đăng ký: 04-10-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...

Kỹ năng lập KPI

Đối với doanh nghiệp, việc xác định, xây dựng, đo lường các chỉ số KPI hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dễ dàng...


29-08-2017 30-12-2017
4

Hạn đăng ký: 29-08-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...

Kỹ năng quản lý con người hiệu quả

Làm thế nào để quản lý và làm việc hiệu quả với mọi nhân viên, kể cả những nhân viên cá biệt nhất? Làm thế nào để biến những nhân...


23-08-2017 31-12-2017
13

Hạn đăng ký: 22-08-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...

Kỹ năng tạo sự ảnh hưởng

Bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn đến những người xung quanh? Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến các bí...


27-06-2017 31-12-2017
4

Hạn đăng ký: 27-06-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...