Tin tức

(04-10-2016)

Hình thức học ảo thông qua một máy vi tính nối mạng với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần...

(15-09-2016)

Nhằm trang bị đầy đủ cho nhân viên mới kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng từ cơ bản đến sơ cấp, đảm bảo nhân viên mới có năng...

(28-06-2016)

Trong hoạt động tài chính, công tác phòng, chống rửa tiền với công nghệ hiện đại, theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế đang được xem là...

Nội dung này hiện đang được cập nhật. Vui lòng trở lại sau

Đối tượng bắt buộc:

Đối tượng chiêu sinh:

Ngày bắt đầu: 07-07-2017
Ngày kết thúc: 08-07-2017
Quy mô lớp học: 11 học viên
Địa điểm tổ chức: , ,
Thời hạn đăng ký: 23:59 30-06-2017
Nội dung:


Đối tượng bắt buộc:

Đối tượng chiêu sinh:

Ngày bắt đầu: 30-06-2017
Ngày kết thúc: 30-07-2017
Quy mô lớp học: 12 học viên
Địa điểm tổ chức: , ,
Thời hạn đăng ký: 23:59 20-06-2017
Nội dung:


Đối tượng bắt buộc: Nhân viên Nhân sự, Nhân viên, Chánh thủ quỹ

Đối tượng chiêu sinh: Nhân viên, Chuyên viên, Chức danh khác

Ngày bắt đầu: 05-05-2017
Ngày kết thúc: 05-06-2017
Quy mô lớp học: 20 học viên
Địa điểm tổ chức: 02 Bạch Đằng, Tân Bình, TP HCM
Thời hạn đăng ký: 23:59 01-05-2017
Nội dung:


Đối tượng bắt buộc: Phó Giám đốc Chi nhánh, Chuyên viên

Đối tượng chiêu sinh: Nhân viên Đầu tư, Giao dịch viên

Ngày bắt đầu: 08-03-2017
Ngày kết thúc: 01-07-2017
Quy mô lớp học: 35 học viên
Địa điểm tổ chức: Phòng máy - Trung tâm Đào tạo, Quận 3, TP HCM
Thời hạn đăng ký: 23:59 14-02-2017
Nội dung:


KỸ NĂNG XÂY DỰNG MỤC TIÊU KINH DOANH

Chúng ta đều có những mục tiêu trong kinh doanh. Đó có thể là những mục tiêu ngắn hạn hoặc là những mục tiêu dài hạn. Chính những mục tiêu...


30-07-2017 30-08-2017
0

Hạn đăng ký: 30-06-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng...

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 1

Khách hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng, việc thu hút và giữ chân khách hàng ngày càng khó khăn hơn trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập toàn...


30-06-2017 30-07-2017
0

Hạn đăng ký: 16-06-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng...

KỸ NĂNG XÂY DỰNG MỤC TIÊU KINH DOANH

Chúng ta đều có những mục tiêu trong kinh doanh. Đó có thể là những mục tiêu ngắn hạn hoặc là những mục tiêu dài hạn. Chính những mục tiêu...


05-06-2017 15-06-2017
1

Hạn đăng ký: 05-06-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng...