Chương trình đào tạo dành cho CEO


STT

CHUYÊN ĐỀ/SUBJECT

 
 

01

Nghề Giám đốc chuyên nghiệp

Chief Executive Officer

 

02

CEO & Tổng quan về quản trị doanh nghiệp

CEO & Overview of Corporate Governance

 

03

Phương pháp phát triển khả năng Lãnh đạo

Leadership Development Program (LDP)

 

04

Chiến lược Công ty

Corporate Strategy

 

05

Xây dựng hệ thống Quản lý Công ty

Corporate Management System

 

06

Xây dựng Văn hóa Công ty

Building Corporate Culture

 

07

Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo

Human Resourses Management for Leaders

 

08

Marketing chiến lược & Thương hiệu dành cho Lãnh đạo

Marketing & Branding Management for Leaders

 

09

Quản trị Tài chính và đầu tư dành cho Lãnh đạo

Finance management and Investment for leaders

 

10

Giải quyết vấn đề & quyết định

Problem solving & decision making

 

11

Quản trị mâu thuẫn & xung đột

Conflict Management

 

12

Hội thảo & Chuyên đề 

Đối thoại & chia sẻ kinh nghiệm với Doanh nhân,

chuyên gia hàng đầu trong nước và Quốc tế

 

13

Hội thảo kinh tế & kinh doanh (dành riêng cho học viên các chương trình giám đốc)

Economic & Business Seminars

 

14

“Lễ tôn vinh sự học của Doanh Nhân” & Lễ trao “chứng nhận tốt nghiệp”