Tin tức

(04-10-2016)

Hình thức học ảo thông qua một máy vi tính nối mạng với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần...

(15-09-2016)

Nhằm trang bị đầy đủ cho nhân viên mới kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng từ cơ bản đến sơ cấp, đảm bảo nhân viên mới có năng...

(28-06-2016)

Trong hoạt động tài chính, công tác phòng, chống rửa tiền với công nghệ hiện đại, theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế đang được xem là...

Nội dung này hiện đang được cập nhật. Vui lòng trở lại sau

Kỹ năng giao tiếp


25-09-2018 31-12-2018
8

Hạn đăng ký: 25-09-2018

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 1


06-09-2018 31-12-2018
0

Hạn đăng ký: 06-09-2018

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...

Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

Trong cuộc sống đôi khi có những xung đột xảy ra. Đó có thể là xung đột của bản thân chúng ta với người khác hay xung đột giữa 2 người...


01-02-2018 31-12-2018
8

Hạn đăng ký: 31-01-2018

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...

Kỹ năng quản lý con người hiệu quả

Và KPI hiệu quả nhất là vừa dựa vào cảm tính, vừa kết hợp với các phương pháp và tư duy khoa học. Khóa học sẽ cung cấp cho bạn những...


06-11-2017 31-12-2018
9

Hạn đăng ký: 06-11-2017

Đối tượng học viên: Trưởng Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng Văn phòng H...